Tyskie krajobrazy

Małe granty

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona przez Fundację Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie dorosłych cudzioziemców z terenu miasta Tychy. 

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczam ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Data start 2021-09-13
Data koniec 2021-09-21
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2021-09-13
  1. 2021-09-13 13:53:03 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-09-13 13:52:22 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-09-13 13:51:43 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót