Tyskie krajobrazy

Małe granty - ARCHIWUM

Małe granty
Tytuł

Oferta złożona  przez organizację pozarządową Polski Klub Ekologiczny w trybie „Małych grantów”

Treść

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. ( dz. II; rozdz. 2; art.19a) zamieszczamy ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęWydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba odpowiedzialna za informacjęSiwiorek Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęTrela Sabina
Data wytworzenia informacji2012-09-06
  1. 2012-09-06 12:10:49 Trela Sabina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót