menu przedmiotowe
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Wydziały
PDF Drukuj
Wydział Komunikacji (IKM)
- Lista spraw -
1

Dokonanie adnotacji o VAT w dowodzie rejestracyjnym

2

Dokonanie adnotacji o zastawie rejestrowym

3

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (HAK), nauki jazdy (L), usług taksówkowych (TAXI)

4

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

5

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

6

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

7

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

8

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców

9

Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP

10

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

11

Rejestracja pojazdu zabytkowego

12

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie

13

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

14

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

15

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

16

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

17

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

18

Wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej

19

Wydanie krajowego prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień

20

Wydanie krajowego prawa jazdy/ pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy

21

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

22

Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)

23

Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

24

Wydanie wtórnika karty pojazdu

25

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

26

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne po raz pierwszy lub rozszerzenie zakresu uprawnień

27

Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym

28

Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego

29

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

30

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)

31

Wymiana praw jazdy "starego typu" na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem

32

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

33

Zgłoszenie zmian niepowodujących zmian treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

34

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

35

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

36

Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy