menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Wydziały
PDF Drukuj
Wydział Komunikacji (IKM)
- Lista spraw -
1

Dokonanie adnotacji o VAT w dowodzie rejestracyjnym

2

Dokonanie adnotacji o zastawie rejestrowym

3

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (HAK), nauki jazdy (L), usług taksówkowych (TAXI)

4

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

5

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

6

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

7

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

8

Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców

9

Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP

10

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

11

Rejestracja pojazdu zabytkowego

12

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie

13

Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

14

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

15

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

16

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

17

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób

18

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

19

Wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej

20

Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

21

Wydanie krajowego prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień

22

Wydanie krajowego prawa jazdy/ pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy

23

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

24

Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)

25

Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

26

Wydanie wtórnika karty pojazdu

27

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

28

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

29

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne po raz pierwszy lub rozszerzenie zakresu uprawnień

30

Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym

31

Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego

32

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

33

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)

34

Wymiana praw jazdy "starego typu" na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem

35

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

36

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego

37

Zgłoszenie zmian niepowodujących zmian treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

38

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

39

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

40

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

41

Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy