menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Wydziały
PDF Drukuj
INFORMACJE ARCHIWALNE
Wydział Architektury (GWA)
- Lista spraw -
1

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę

2

Formularz do pobrania - uzupełnienie wniosku

3

Pozwolenie na budowę

4

Pozwolenie na realizację inwestycji drogowej

5

Pozwolenie na rozbiórkę

6

Przeniesienie decyzji ustalajacej warunki zabudowy

7

Przeniesienie pozwolenia na budowę

8

Rejestracja dziennika budowy.

9

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

10

Ustalenie warunków zabudowy.

11

Wniosek o zmianę w zapisie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy.

12

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy

13

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu.

14

Zaświadczenie o samodzielności lokali.

15

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

16

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

17

Zgłoszenie  rozbiórki

18

Zmiana decyzji ustalajacej warunki zabudowy