Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Komunikacji (RKM)
- Sprawy archiwalne-
1

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców

2

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów na terenie miasta Tychy

3

Przejazd pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4

Przejazd pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy

5

Rejestracja pojazdu - przerejestrowanie

6

Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego

7

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

8

Rejestracja pojazdu zabytkowego

9

Rejestracja sprzętu do połowu ryb

10

Uzyskanie wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, przyśpieszonej, uzupełniającej lub szkolenia okresowego.

11

Wpisanie lub skreślenie zastawu rejestrowego w dowodach rejestracyjnych

12

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

13

Wtórnik karty pojazdu

14

Wydanie Profilu kandydata na kierowcę (PKK) w celu uzyskania pierwszego prawa jazdy lub dodatkowej kategorii

15

Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty, zmiany danych lub zniszczenia.

16

Wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

17

Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy

18

Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy

19

Wydawanie zezwoleń na imprezy wymagające szczególnego korzystania z dróg (np. przemarsze, manifestacje, imprezy sportowe itp.)

20

Wydawanie zaświadczeń na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców

21

Wykonywanie transportu drogowego osób

22

Wykonywanie transportu drogowego taksówką

23

Wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsca na wpis badań technicznych)

24

Wymiana dowodu rejestracyjnego (zmiana danych)

25

Wymiana prawa jazdy wydanego do 01.07.1999 r.

26

Wyrejestrowanie pojazdu

27

Wywóz pojazdu za granicę

28

Zatwierdzanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu

Powrót