menu przedmiotowe
menu podmiotowe

Urząd Miasta Tychy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PDF Drukuj
Postępowania, w których nie minął termin składania ofert/wniosków
Lp Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1

Remont wodnego placu zabaw

2019-06-04 1 2
2

Remont elewacji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

2019-06-03 0 0
3

Budowa placu zabaw dla dzieci klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległosci w Tychach

2019-05-31 0 0
4

Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego w Tychach

2019-05-30 0 0
5

Remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 5

2019-05-29 1 2
6

Remont ogrodzenia (II etap) przy SP35 przy al. Piłsudskiego”

2019-05-29 0 0
7

Dostawa sprzętu informatycznego dla Gminy Miasta Tychy.

2019-05-28 2 1
Postępowania, w których minął termin składania ofert/wniosków (bądź nie był podany)
Lp Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1

Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy

2019-05-23 0 0
2

Remont kuchni wraz z zapleczem w Przedszkolu nr 29

2019-05-22 0 0
3

Wykonanie w trybie "projektuj-wybuduj" zadania pn.: "Przebudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2"
(Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego)

2019-05-21 0 0
4

Wykonanie przebudowy placu przy SP 22 i budowa miasteczka ruchu drogowego w ramach zadania pn.: „Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej".

2019-05-13 0 0
5

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego  oraz robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja boiska na os. ‘Z’ pomiędzy ul. Beskidzką, a parafią Św. Maksymiliana Kolbe” w Tychach. -  postępowanie 3.

2019-05-08 2 2
6

Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

2019-04-30 0 1
7

Remont pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 37 z przeznaczeniem na pracownię komputerową

2019-04-29 0 0
8

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej"

2019-04-18 2 0
9

Wykonanie projektu budowalno wykonawczego oraz robót budowlanych dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą : Doposazenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tołstoja

2019-04-17 0 0
10

Wykonanie w trybie projektuj i buduj zadania pn Przebudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2

2019-04-08 0 0
52 Strony

Skocz do strony

1 2 3 > »