menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
PDF Drukuj

Przyjmowanie wniosków za pośrednictwem ePUAP
Urząd Miasta Tychy przyjmuje wnioski złożone za pośrednictwem formularzy  opublikowanych na platformie ePUAP. Złożenie podpisu elektronicznego na formularzu sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego.

Jak założyć konto na ePUAP
W celu skorzystania z usług elektronicznych świadczonych poprzez ePUAP konieczne jest założenie indywidualnego konta użytkownika na platformie ePUAP. W tym celu należy przejść na platformę ePUAP, zapoznać się z pomocą dotyczącą zakładania konta oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji.

Podpisywanie dokumentów
Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą muszą zostać podpisane jednym z dwóch typów podpisu:
•    płatnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który można nabyć u jednego z dostawców usług certyfikacyjnych (Unizeto CERTUM Certification Authority, Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Rozliczeniowa - Ośrodek Zarządzania Kluczami, MobiCert, Enigma S.O.I.),
•    darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Skrzynka podawcza jest jedynym kanałem do komunikacji elektronicznej Klienta z Urzędem
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF a dopuszczalny format kompresji – ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone. Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Urzędu Miasta Tychy drogą elektroniczną.

Konto na ePUAP – kliknij aby przejść na platformę ePUAP

 Epuap logo

Punkt Potwierdzania profili zaufanych ePUAP
Informujemy także, że w Urzędzie Miasta Tychy znajduje się Punkt Potwierdzania profili zaufanych ePUAP czynny w godzinach pracy Urzędu. Jest on zlokalizowany w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku przy al. Niepodległości 49.

Brak wprowadzonych załączników