menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Działalność pożytku publicznego - Archiwum
PDF Drukuj
 
1

Oferta złożona przez organizację pozarządową  w trybie "małych grantów"  

2

PONOWNY konkurs ofert na realizację zadania publicznego - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka

3

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2012

4

Konkurs na realizację zadania publicznego - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka.

5

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

6

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie:

a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,

b. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c. ochrony i promocji zdrowia.

7

Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie "małych grantów"

8

Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie "małych grantów"

9

Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie "małych grantów"

10 Oferta złożona przez organizacje pozarządową w trybie "małych grantów"
11 Oferta złożona przez organizacje pozarządową w trybie "małych grantów"
12 Informacja o rostrzygnięciu konkursu
13 Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dot. konkursu "Skarby Natury-Ptaki w mieście"
14 Oferta złożona przez Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach w trybie "małych grantów"
15 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku,w zakresie ekologii i ochrony zwierząt pn. ,,SKARBY NATURY - PTAKI W MlEŚCIE'',
16 Oferta złożona przez organizacje pozarządową w trybie "małych grantów"
17 Oferta złożona przez organizacje pozarządową w trybie "małych grantów"
18 Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie "małych grantów"
19 Oferta złożóna przez organizację pozarządową w trybie "małych grantów".
20 Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie "małych grantów"
21 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
22 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
23 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
24 Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie "małych grantów"
25 Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs w zakresie ochrony i promocji zdrowia
26 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
27 Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w 2011 roku
28 Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej
29 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
30 Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie "małych grantów"
31 Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie"małych grantów"
32 Oferta złożona przez organizacje pozarządową w trybie "małych grantów"
33 Oferta złożona przez organizację pozarządową w trybie"małych grantów"
34 informacja o wyniku konkursu
35 Edukacja Ekologiczna - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej w 2010r.
36 Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym , a w tym profilaktyka i terapia uzależnień.
37 Konkurs ofert na dotację w 2005 roku na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji