Brak wprowadzonych załączników

Wykaz zgłoszeń budowy
Lp Data zgłoszenia Imię i nazwisko/
Nazwa inwestora
Adres projektowanego
obiektu
Opis projektowanego
obiektu
Rozstrzygnięcia
1 2015-06-29 Natalia Ściuk

43-100 Tychy, ul. Dołowa

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego (GWB.6740.8.1.2015.RM).

Wniosek wycofano w dniu 6 lipca 2015 r.

2 2015-07-06 KANIK ROOFING Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Ziębia

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla zespołu trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych (GWB.6740.9.1.2015.BC).

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 3.08.2015r. i zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.1.2015.BC.

3 2015-07-08 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach

43-100 Tychy, ul. Browarowa

Budowa sieci wodociągowej (GWB.7640.9.3.2015.BC).

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 10.08.2015r. i zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.3.2015.BC

4 2015-07-08 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Tychach

43-100 Tychy , ul. Spacerowa

Budowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.2.2015.BC).

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 10.08.2015r. i zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.2.2015.BC

5 2015-07-10 STORA ENSO POLAND S.A.

43-100 Tychy, ul. Przemyslowa

Przebudowa stacji transformatorowej (GWB.6740.10.1.2015.BC).

Zgłoszenie zostało przyjete w dniu 31.08.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.10.1.2015.BC

6 2015-07-14 KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.

43-100 Tychy, ul. Podleska

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowych zasilających ujęcie wody dla celów produkcyjnych (GWB.6740.10.2.2015.BC).

Zgłoszenie zostało przyjete w dniu 31.08.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.10.2.2015.BC

7 2015-07-29 Wanda i Grzegorz Ratajscy

43-100 Tychy, ul. Nowokościelna

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi (GWB.6740.8.2.2015.DG)

Inwestor wycofał wniosek w dniu 23 września 2015r.

8 2015-08-03 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Mąkołowska

Budowa oświetlenia przy ul. Mąkołowskiej 120-132 w Tychach (GWB.6740.9.4.2015.WG)

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 3 września 2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.4.2015.WG

9 2015-08-11 Mariusz Kozyra

43-100 Tychy, ul. Paprocańska

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.8.3.2015.RM).

Zgłoszenie zostało przyjete w dniu 10.09.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.8.3.2015.RM

10 2015-08-18 Aleksandra Styczyńska

43-100 Tychy, ul. Modrzewiowa

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.8.4.2015.RM)

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 17.09.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.8.4.2015.RM

11 2015-09-07 P.P.U.H. BUD-MAR Marek Ziętek

43-100 Tychy, ul. Żorska

Budowa sieci wodociągowej  fi90/63/40 mm PE wraz z przyłączami fi 32 mm PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm PVC z przyłaczami fi 160 mm PVC (GWB.6740.9.5.2015.BC).

Zgłoszenie przyjęto w dniu 12 listopada 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.5.2015.BC

12 2015-09-18 STABILIO DOMY Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

43-100 Tychy, ul. Dzwonkowa

Budowa kanalizacji sanitarnej z 11 przyłączami do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.7.2015.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 19.10.2015r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.9.7.2015.BC

13 2015-09-18 STABILIO DOMY Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

43-100 Tychy, ul. Dzwonkowa

Budowa sieci wodociągowej z 11 przyłączami do budynków mieszkalnych (GWB.6740.9.6.2015.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 19.10.2015r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.9.6.2015.BC

14 2015-10-16 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Sienkiewicza 10-14

Budowa oświetlenia ciągu pieszego (GWB.6740.9.9.2015.BC).

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 grudnia 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.9.2015.BC)

15 2015-10-16 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Żwakowska 54-60

Budowa oświetlenia ulicy Żwakowskiej 54-60 w Tychach (gwb.6740.9.8.2015.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 grudnia 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.8.2015.BC

16 2015-10-19 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Orzeszkowej

Rozbudowa sieci oświetleniowej parkingu w rejonie budynku nr 1 (GWB.6740.9.10.2015.BC)

Inwestor wycofał wniosek w dniu 20 listopada 2015r.

17 2015-10-19 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Burschego

Rozbudowa oświetlenia na terenie Parku Górniczego (GWB.6740.9.11.2015.BC)

Inwestor wycofał wniosek w dniu 20 listopada 2015r.

18 2015-10-22 Tauron Dystrybucja S.A.

43-100 Tychy, ul. Kościelna

Budowa stacji transformatorowej (GWB.6740.10.3.2015.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 23 listopada 2015 r. Zarejestrowano pod numerem GWB.6740.10.3.2015.BC

19 2015-10-29 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach

43-100 Tychy, ul. Długa

Budowa wodociągu (GWB.6740.9.12.2015.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30 listopada 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.12.2015.BC

20 2015-10-30 Grzegorz Wieroński

43-100 Tychy, ul. Jutrzenki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (GWB.6740.9.13.2015.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 30 listopada 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.13.2015.BC

21 2015-10-30 Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

43-100 Tychy, ul. Wejchertów

Budowa sieci oświetlenia zewnętrznego placu zabaw (GWB.6740.9.14.2015.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 5 lutego 2016r. pod numerem GWB.6740.9.14.2015.BC

22 2015-11-02 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Bocheńskiego, ul. Batorego

Budowa sieci oświetlenia w rejonie placu.

Zgłoszenie przyjęto w dniu 3 grudnia 2015r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.15.2015.BC

23 2015-11-04 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Modrzewskiego

Sieć oświetlenia placu zabaw (GWB.6740.9.16.2015.BC)

Przyjęto zgłoszenie w dniu 15 lutego 2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.16.205.BC

24 2015-11-10 Tadeusz Dusza

43-100 Tychy, ul. Kroczka

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (GWB.6740.8.5.2015.RM).

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 7.12.2015 r. Zarejestrowane pod numerem GWB.6740.8.5.2015.RM

25 2015-11-16 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, al.Bielska

Budowa sieci elektronergetycznych obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV (GWB.6740.9.17.2015.ZB)

Przyjęto zgłoszenie w dniu 14.01.2016 r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.9.17.2015.ZB

26 2015-11-19 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Tychy, ul.Wyszyńskiego 22-28, ul.Fitelberga

Budowa sieci elektroenergetycznej (GWB.6740.9.18.2015.ZB)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 21.12.2015 r. i zarejestrowano pod nr GWB.6740.9.18.2015.ZB

27 2015-12-10 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach

43-100 Tychy, ul. Nowida, ul. Nowokościelna

Budowa ziemnej sieci elektroenergetycznej nN

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14.03.2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.19.2015.BC

28 2015-12-21 Tauron Dystrybucja S.A.

40-100 Tychy, ul. Boya-Żeleńskiego

Budowa wolnostojącej stacji transformatorowej (GWB.6740.10.4.2015.RM)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 18 styczeń 2016r. Zarejestrowano pod numerem GWB.6740.10.4.2015.RM

29 2015-12-30 Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

43-100 Tychy, ul. Urbanowicka

Sieć kanalizacji deszczowej

Zgłoszenie zarejestrowano w dniu 1 lutego 2016r. pod numerem GWB.6740.9.20.2015.BC

30 2016-02-19 Małgorzata i Robert Węgrzyk

Tychy, ul. Księdza Karola Szojdy

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
GWB.6740.8.1.2016.DG

Inwestor wycofał wniosek w dniu 16.03.2016r.

31 2016-02-29 Tauron Dystybucja S.A.

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska, ul. Marzanny

Budowa stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV.

Zgłoszenie zostało zarejestrowane w dniu 25.04.2016r. pod numerem GWB.6740.10.1.2016.BC

32 2016-04-07 Bożena Jodłowska

Tychy, ul. Wisławy Szymborskiej

Budynek mieszkalny jednorodzinny (GWB.6740.8.2.2016.DG)

Inwestor wycofał wniosek w dniu 19 kwietnia 2016r.

33 2016-06-17 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ulice: Czarnieckiego, Czereśniowa, Cicha, Cienista, Bema

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oś. "C-1" w Tychach.

Zgłoszenie zostało zarejestrowane i przyjęte pod numerem GWB.6740.9.1.2016.BC w dniu 18 lipca 2016r.

34 2016-06-23 Tomasz KROCZEK

43-100 tychy, ul. Starokościelna 51

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

35 2016-07-01 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ulice: Zaręby, Zgrzebnioka, Zapolskiej.

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu zanamionowy nie większym niż 1kV (GWB.6740.9.2.2016.ZB)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 1 sierpnia 2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.2.2016.ZB

36 2016-07-01 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Wschodnia

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu zanamionowy nie większym niż 1kV (GWB.6740.9.3.2016.WG)

Zgłoszenie zostało zarejestrowane i przyjęte pod numerem GWB.6740.9.3.2016.BC w dniu 1 sierpnia 2016 r.

37 2016-08-03 Gmina MiastaTychy

43-100 Tychy, ul. Armii Krajowej, ul. Witosa

Budowa oświetlenia w ramach zadania p.n. "Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego pod lasem od ul. Armii Krajowej do ulicy Witosa w Tychach".

Zgłoszenie zostało zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.4.2016.BC i przyjęte w dniu 5 września 2016r.

38 2016-08-11 "TERMOPLASTYKA" Sp. z o.o. -43-100 Tychy, ul. Glinczańska 9

43-100 Tychy, ul. Glinczańska 9

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem na potrzeby zasilania firmy "Termoplastyka: Sp. z o.o. (GWB.6740.10.2.2016.BC)

Zgłoszenie przyjeto w dniu 12 wrzesnia 2016 r r. Zarejestrowano pod numerem: GWB.6740.10.2.2016.BC

39 2016-08-25 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Elfów, działka nr 5463/70

Rozbudowa sieci oświetleniowej podwórza przy ul. Elfów 22-24 w Tychach. (GWB.6740.9.5.2016.BC)

Zgłoszenie zosłało przyjęte w dniu 26 września 2016r. i zarejestrowane pod numerem GWB.6740.9.5.2016.BC

40 2016-08-30 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Braterska, ul. Bohaterów Warszawy

Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDn250 (GWB.6740.9.6.2016.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 17.10.2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.6.2016.BC

41 2016-09-22 Gmina Miasta tychy

43-100 Tychy, ul. Świerkowa

Budowa sieci oświetleniowej ulicy Świerkowej - bocznej od nr 46 do nr 54 w Tychach

Zgłoszenie przyjęto w dniu 24.10.2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.7.2016.BC

42 2016-10-11 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Wronia

Budowa sieci oświetlenia przy ul. Wroniej w Tychach, na parcelach nr: 130/53, 197/9

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2016r. pod numerem GWB.6740.9.8.2016.BC

43 2016-10-11 Gmina Mista Tychy

43-100 Tychy, ul. Objazdowa

Budowa brakującego oświetlenia ul. Objazdowej od strony ul. Mąkołowskiej w Tychach

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2016r. pod numerem GWB.6740.9.9.2016.BC

44 2016-10-11 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Batorego, ul. Budowlanych

Budowa oświetlenia terenu placu ograniczonego ulicami Batorego i Budowlanych w Tychach

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.10.2016.BC

45 2016-10-13 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Oświęcimska, ul. Świerczyniecka

Sieć oświetlenia (GWB.6740.9.11.2016.BC).

Zgłoszenie przyjęto w dniu 14 listopada 2016r. pod numerem GWB.6740.9.11.2016.BC.

46 2016-10-21 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

43-100 Tychy, ul.Fitelberga

Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ramach zadania "Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy ul. Fitelberga 35-61 i ul. Wyszyńskiego 22-28 w Tychach"

Wycofano wniosek w dniu 16 listopada 2016r.

47 2016-10-24 Iga Adamska

43-100 Tychy, ul. Nowowiejska

Wolnostojacy jednorodzinny budynek mieszkalny (GWB.6740.8.5.2016.DZ)

Wniosek został wycofany przez Inwestora w dniu 27.10.2016 r. Bez rozpoznania

48 2016-11-09 Współnota Mieszkaniowa "Cztery Pory Roku IB"

Budowa sieci oświetleniowej.

GWB.6740.9.13.2016.BC

Zgłoszenie przyjętow w dniu 30.12.2016r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.13.2016.BC

49 2017-01-03 Gmina Miasta Tychy

43-100 Tychy, ul. Rymarska, ul. Ułańska

Budowa oświetlenia ulicznego (GWB.6740.9.1.2017.BC)

Zgłoszenie przyjęto w dniu 6 marca 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.1.2017.BC

50 2017-01-13 Tauron Dystrybucja S.A.

43-100 Tychy, ul. Towarowa

Budowa stacji transformatorowej dla budynku wystawienniczo-handlowego

Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 6 lutego 2017 r. i zarejestrowanie pod numerem GWB.6740.10.1.2017.BC

51 2017-01-17 Tauron Dystrybucja S.A.

43-100 Tychy, ul. Żorska

Budowa stacji transformatorowej

Zgłoszenie przyjęto w dniu 8 lutego 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.10.2.2017.BC

52 2017-01-17 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

43-100 Tychy, ul. Bieruńska

Budowa sieci wodociągowej

Zgłoszenie przyjęto w dniu 8 lutego 2017r. i zarejestrowano pod numerem GWB.6740.9.2.2017.BC

53 2017-01-18 Toyo Seal Poland Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Cielmicka 60

Sieć oświelenia (GWB.6740.9.3.2017.BC)

Inwestor wycofał wniosek w dniu 3 lutego 2017r.

54 2017-02-16 Przedsiębiorstwo Budowanictwa Ogólnego TROJAN Sp. z o.o.

43-100 Tychy, Al. Marszałka Piłusdskiego

Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Inwestor wycofał wniosek w dniu 22 lutego 2017r.

55 2017-03-08 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

43-100 Tychy, ul. Junaków

Budowa sieci wodociągowej (GWB.6740.9.5.2017.BC)

56 2017-03-08 P.P.U.H. Bud-Mar Marek Ziętek

43-100 Tychy, ul. Żorska

Budowa sieci kanalizacji deszczowej.