menu przedmiotowe
menu podmiotowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki Organizacyjne Miasta
PDF Drukuj


:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ZB w Tychach (MZBM)
- Lista przetargów -
1

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej<br>

jako część działki nr 157/34 w Tychach przy ul. Katowickiej

2

DTE-340/153,154,155,156/05/2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Remont instalacji elektrycznej w lokalach zamieszkałych
administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

3

DTE-340/144,145,146,147,148,149,150/04/2015
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Remont lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w budynkach administrowanych
przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

4

DTE-340/ 97 / 02 /2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

5

DTE-340/ 151 / 05 /2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ REWITALIZACJA DZIELNICY OSADA W TYCHACH”

6

DTE-340/ 150 / 04 /2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Modernizacja wiaty śmietnikowej pomiędzy budynkami przy ul. Arctowskiego 1-1d  i ul. Arkadowej 1-1b

Termin składania ofert: do dnia 03.06.2015 r. do godz. 11:00

7

DTE-340/ 143 / 04 /2015
Ogłoszenie o zamówieniu
opracowanie projektu z wykonaniem zaprojektowanych prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA PRZY UL. EDUKACJI 52-68 POPRZEZ BUDOWĘ WIATY ŚMIETNIKOWEJ, PARKINGU ORAZ MODERNIZACJĘ PLACU ZABAW ”

Termin składania ofert: do dnia 02.06.2015 r. do godz. 10:00

8

DTE-340/ 141 / 04 /2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Opracowanie projektu z wykonaniem zaprojektowanych prac zadania inwestycyjnego pn.: „MODERNIZACJA PLACU ZABAW WRAZ Z OŚWIETLENIEM W PARKU ALOJZA”

Termin składania ofert: do dnia 28.05.2015 r. do godz. 10:00

9

DTE-340/ 140 / 04 /2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Opracowanie projektu z wykonaniem zaprojektowanych prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 22-28 I FITELBERGA

Termin składania ofert:   do dnia 02.06.2015 r. do godz. 11:00

10

DTE-340/ 123/ 04/2015
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont rozdzielni głównej niskiego napięcia z półpośrednim układem pomiarowym wraz z kompensacją mocy biernej na terenie bazy magazynowej MZBM w Tychach przy ul. Filaretów 31

Przetargi archiwalne
2015 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2013 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2008 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2007 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2006 Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2005 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2004 Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2003 Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień