menu przedmiotowe
menu podmiotowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki Organizacyjne Miasta
PDF Drukuj


:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ZB w Tychach (MZBM)
- Lista przetargów -
1

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5620/70 w Tychach przy ul. Dąbrowskiego

2

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5462/70` w Tychach przy ul. Roweckiego 30

3

DTE-340/WM NR 20/1/1/06/2015
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Opracowanie projektu wykonawczego z wykonaniem zaprojektowanych robót budowlanych w zakresie remontu dachu budynku mieszalnego – wielorodzinnego przy ulicy Arkadowej 12 – 12 c w Tychach

4

DTE-340/172/06/2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Termomodernizacja i remont loggii od strony wschodniej
budynku mieszkalnego przy ul. Starokościelnej 18 w Tychach

5

DTE-340/171/06/2015
Ogłoszenie o zamówieniu
ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA PRZY UL. EDUKACJI 52-68
POPRZEZ BUDOWĘ WIATY ŚMIETNIKOWEJ, PARKINGU
ORAZ MODERNIZACJĘ PLACU ZABAW

6

DTE-340/167/06/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont lokali mieszkalnych w budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- ul. Darwina 6/143

7

DTE-340/166/05/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont lokali mieszkalnych w budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- ul. Bocheńskiego 12/23

8

DTE-340/152/05/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Roboty remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Szkolnej 70 w Tychach

9

DTE-340/142/04/2015
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Opracowanie projektu z wykonaniem zaprojektowanych prac w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa siłowni plenerowej i chodnika na podwórzu pomiędzy
ulicami: Czechowa, Cyganerii oraz Curie – Skłodowskiej”

10

DTE-340/ 170 / 06 /2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Opracowanie projektu z wykonaniem zaprojektowanych prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie podwórka przy al. Niepodległości 57 -77”

Termin składania ofert: do dnia 14.07.2015 r. do godz. 11:00

11

DTE-340/ 169/ 06 /2015
Informacja o udzieleniu zamówienia
Wykonanie usług uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.: Usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, sprzątaniem oraz odśnieżaniem na terenach nieruchomości Gminy Miasta Tychy administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

12

DTE-340/ 168 / 06 /2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Modernizacja wiaty śmietnikowej pomiędzy budynkami przy ul. Arctowskiego 1-1d i ul. Arkadowej 1-1b

Termin składania ofert: do dnia 08.07.2015 r. do godz. 10:00

13

DTE-340/ 164 / 06 /2015
Informacja o udzieleniu zamówienia
Opracowanie projektu z wykonaniem zaprojektowanych prac w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PRZY
UL. WYSZYŃSKIEGO 22-28 I FITELBERGA

14

DTE-340/ 141 / 04 /2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opracowanie projektu z wykonaniem zaprojektowanych prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placu zabaw wraz z oświetleniem w Parku Alojza”

15

DTE- 340/ WM NR 32/IV / 3/06/ 2015
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej nr 32/IV przy ulicy Einsteina 8 w Tychach

Termin składania ofert: do dnia 14.07.2015 r. do godz. 10:00

16

DTE- 340/ WM NR 14/I / 2/06/ 2015
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU PRZY ULICY ARKADOWEJ 3-3C W TYCHACH

Termin składania ofert: do dnia 07.07.2015 r. do godz. 09:00

Przetargi archiwalne
2015 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2013 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2008 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2007 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2006 Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2005 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2004 Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2003 Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień