menu przedmiotowe
menu podmiotowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki Organizacyjne Miasta
PDF Drukuj


:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ZB w Tychach (MZBM)
- Lista przetargów -
1

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 4601/70 w Tychach przy ul. Roweckiego 52

2

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 4401/70 w Tychach przy Al. Niepodległości 21

3

DTE-340/ 186 / 09 /2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 – Projekt”

Termin składania ofert: do dnia 08.10.2014 r. do godz. 10:00

4

DTE-340/ 184/ 09/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1 - 3,7

5

DTE-340/ 131/ 07/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUGOWEGO NA DWA LOKALE MIESZKALNE WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY PL.ŚW. ANNY 1”

6

DTE-340/ 130/ 07/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawa drukarek laserowych i materiałów eksploatacyjnych do zamawianych drukarek dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

7

DTE-340/ 126/ 08/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul. Narcyzów 24

8

DTE-340/ 123/ 08 /2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO NA MODERNIZACJĘ ROZDZIELNI GŁÓWNEJ Z PÓŁPOŚREDNIM UKŁADEM POMIAROWYM ORAZ DOPOSAŻENIE ROZDZIELNI W UKŁAD DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ NA TERENIE BAZY MZBM PRZY UL. FILARETÓW 31 W TYCHACH

9

DTE-340/ 103/ 05/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont kominów oraz wymiana rynny i obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym – wielorodzinnym przy ulicy Cichej 2- 4, Cienistej 9-15, Czarnieckiego 1-3 w Tychach

Przetargi archiwalne
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień
2013 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2008 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2007 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2006 Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2005 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2004 Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2003 Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień