menu przedmiotowe
menu podmiotowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki Organizacyjne Miasta
PDF Drukuj


:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ZB w Tychach (MZBM)
- Lista przetargów -
1

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 644/13 w Tychach przy ul. Elfów

2

DTE-340/178/12/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie usług uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Obsługa Kasowa Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

3

DTE-340/140/12/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie usług uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Świadczenie usług ochroniarskich na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Tychach

4

DTE-340/133,143,193,213,215,158,168,169,138,151,139,180/12/2014
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych
administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Zad.3, Zad.5, Zad.7, Zad.9, Zad.10, Zad.11

5

DTE-340/ 188/ 11/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
„ DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH”

6

DTE – 340 /203, 204, 205, 206,207/11 /2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
„Świadczenie usług w zakresie bieżącej konserwacji i czynności całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywanie napraw i robót budowlanych w obrębie zasobów gminy administrowanych przez MZBM w Tychach (5 zadań): ZADANIE Nr 1 - (ROM Nr I ) ZADANIE Nr 2 - (ROM Nr II) ZADANIE Nr 3 - (ROM Nr III) ZADANIE Nr 4 - (ROM Nr IV) ZADANIE Nr 5 - (ROM Nr V)

7

DTE – 340 /196, 197, 198, 199,200,201/ 10 /2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
Utrzymanie terenów zielonych, sprzątanie oraz odśnieżanie na terenach nieruchomości administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach (6 zadań): ZADANIE Nr 1 - Utrzymanie terenów zielonych, sprzątanie oraz odśnieżanie na terenach nieruchomości administrowanych przez ROM I; ZADANIE Nr 2 - Utrzymanie terenów zielonych, sprzątanie oraz odśnieżanie na terenach nieruchomości administrowanych przez ROM II; ZADANIE Nr 3 - Utrzymanie terenów zielonych, sprzątanie oraz odśnieżanie na terenach nieruchomości administrowanych przez ROM III; ZADANIE Nr 4 - Utrzymanie terenów zielonych oraz sprzątanie n trenach nieruchomości administrowanych przez ROM IV; ZADANIE Nr 5 - Utrzymanie terenów zielonych, sprzątanie oraz odśnieżanie na terenach nieruchomości administrowanych przez ROM V; ZADANIE Nr 6 - Utrzymanie terenów zielonych, sprzątanie oraz odśnieżanie na terenie bazy MZBM w Tychach, przy ul. Filaretów 31

Przetargi archiwalne
2015 Styczeń
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2013 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2008 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2007 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2006 Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2005 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2004 Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2003 Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień