menu przedmiotowe
WYBORY
menu podmiotowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki Organizacyjne Miasta
PDF Drukuj


:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ZB w Tychach (MZBM)
- Lista przetargów -
1

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5456/70 w Tychach przy ul. Cyganerii 7

2

DTE-340/129/07/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie usług uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, odśnieżaniem
oraz sprzątaniem nieruchomości administrowanych
przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

3

DTE-340/ 155/ 07/2014
Ogłoszenie o zamówieniu
OCIEPLENIE ŚCIANY PODŁUŻNEJ PÓŁNOCNO- WSCHODNIEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO – WIELORODZINNEGO PRZY ULICY EDUKACJI 74 - 92 W TYCHACH

Termin składania ofert: do dnia 07.08.2014 r. do godz. 10:00

4

DTE-340/ 130/ 07/2014
Ogłoszenie o zamówieniu
DOSTAWA DRUKAREK LASEROWYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO ZAMAWIANYCH DRUKAREK DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH.

Termin składania ofert: do dnia 29.07.2014 r. do godz. 10:00

5

DTE-340/ 120/ 05 /2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont i wymiana oświetlenia zewnętrznego na terenie bazy magazynowej MZBM w Tychach przy ul. Filaretów 31

6

DTE-340/ 119 / 06/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zamówienie uzupełniające - na realizację usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz sprzątaniem nieruchomości administrowanych przez ROM IV

7

DTE-340/ 103/ 05/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont kominów oraz wymiana rynny i obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym – wielorodzinnym przy ulicy Cichej 2- 4, Cienistej 9-15, Czarnieckiego 1-3 w Tychach

8

DTE-340/ 101, 107, 121,122 / 06/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zamówienie uzupełniające - na realizację usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz sprzątaniem nieruchomości administrowanych przez MZBM – (dot. Zadania nr 1, 2, 5 i 6)

9

DTE-340 / 156 / 07 / 2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul. Narcyzów 24

 
Termin składania ofert: 01.08.2014 r. do godz.10:00

10

DTE-340 / 128 / 07 / 2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Opracowanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem zaprojektowanych robót
w zakresie remontu i przekształcenia lokalu użytkowego
na lokal mieszkalny przy ul. Cielmickiej 45/9a w Tychach

11

DTE-340 / 125 / 07 / 2014
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
„Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” w zakresie: - dostawy i montażu wyświetlacza LED - dostawy i montażu płatnego systemu wejścia do toalet”

12

DTE-340 / 115,116 / 05 / 2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
„Czyszczenie i konserwacja elewacji z piaskowca budynku
użyteczności publicznej przy ul. Barona 30 oraz
nieruchomości usytuowanych przy Placu Baczyńskiego w Tychach”

Przetargi archiwalne
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec
2013 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2008 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2007 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2006 Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2005 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2004 Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2003 Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień