menu przedmiotowe
menu podmiotowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki Organizacyjne Miasta
PDF Drukuj


:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ZB w Tychach (MZBM)
- Lista przetargów -
1

DTE-340/81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96/02/2015
Ogłoszenie o unieważnieniu
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych
administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach Zadanie 3, 4, 9

2

DTE-340/6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23/01/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych
administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Zadanie 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

3

DTE-340/50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63/01/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych
administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Zadanie 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11

4

DTE-340/24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35/01/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych
administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Zadanie 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

5

DTE-340//36,37,378,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49/01/2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

Zadanie 1,3,4,5,8,9,11,12,14

6

DTE-340/ 77 / 02 /2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
„Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18”

7

DTE-340/ 4 i 5 / 01 /2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utrzymanie techniczne budynków użyteczności publicznej: „BALBINA CENTRUM” przy ul. Barona 30 oraz  „PASAŻU KULTURY ANDROMEDA”  przy Pl. Baczyńskiego 2 w Tychach, w zakresie  bieżącej konserwacji ze świadczeniem czynności całodobowego pogotowia technicznego.

8

DTE-340/ 214/ 12/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont pomieszczeń wymiennikowni ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Tychach na osiedlu „A”

9

DTE-340/ 2 i 3 / 01 /2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Utrzymanie czystości w budynkach użyteczności publicznej: „BALBINA CENTRUM” przy ul. Barona 30 oraz „PASAŻ KULTURY ANDROMEDA” przy Pl. Baczyńskiego 2 w Tychach.

10

DTE-340/ 1 / 01 /2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w zakresie: adaptacji istniejącej żelbetowej konstrukcji auli z przeznaczeniem na salę koncertową oraz aranżacji części przestrzeni hallu głównego dla potrzeb wykonania pomieszczeń przeznaczonych dla widzów i zaplecza sali w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: „MEDIATEKA XXI W. W TYCHACH. REWITALIZACJA OBIEKTU PO ZESPOLE SZKÓŁ MUNICYPALNYCH”

Przetargi archiwalne
2015 Styczeń - Luty - Marzec
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2013 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2008 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2007 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2006 Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2005 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2004 Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2003 Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień