menu przedmiotowe
menu podmiotowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki Organizacyjne Miasta
PDF Drukuj


:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ZB w Tychach (MZBM)
- Lista przetargów -
1

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5716/33, 5726/33, 1913/90, 2146/47, 5726/33,
4844/33 5780/33, 4583/33, 4173/33, 1789/90, 1785/90, 5194/33, 4173/33,
1780/90, 3874/33, 1789/90, 2117/47, 5194/33, 2629/47 w Rejonie
Obsługi Mieszkańców nr II w Tychach

2

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5602/70, 3825/70, 5456/70, 5271/70, 5602/70,
4601/70, 5456/70, 3825/70, 5271/70, 3825/70, 5629/70, 4601/70,
3825/70, 4168/70, 4401/70, 5649/70, 5643/70, 5649/70, 4401/70
5463/70, 4168/70, 5649/70, 4401/70 w Rejonie Obsługi Mieszkańców
nr III w Tychach

3

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 3895/33, 4079/33, 5380/33, 3966/33, 5547/70,
5267/33, 5198/33, 5793/33, 5263/33, 2320/20, 5793/33
w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr V w Tychach

4

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 1344/32, 1385/32, 660/13, 5586/70, 600/13, 369/13,
785/20, 1423/32, 1007/20, 5620/70, 1381/32, 5633/70, 5633/70, 1200/32,
1278/32, 5586/70, 498/13 w Rejonie Obsługi Mieszkańców nr IV w Tychach

5

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 1319/90, 1319/90, 1393/64, 1345/64 w Rejonie
Obsługi Mieszkańców nr I w Tychach

6

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej

jako część działki nr 5715/33 w Tychach przy ul. Budowlanych

7

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej

jako część działki nr 5463/70 w Tychach przy Al. Niepodległości

8

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej

jako część działki nr 1385/32 w Tychach przy ul.Darwina

9

DTE-340/81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96/02/2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych
administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

10

DTE-340/64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76/01/2015
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych
administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Zadanie 1,5,7,9,13

11

DTE-340/6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23/01/2015
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych
administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Zadanie 2 3,4,6,9,12,13,17,18

12

DTE-340/50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63/01/2015
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych
administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Zadanie 4,11

13

DTE-340/24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35/01/2015
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych
administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Zadanie 1,3,5,9,10,12

14

DTE-340/ 4 i 5 / 01 /2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utrzymanie techniczne budynków użyteczności publicznej: „BALBINA CENTRUM” przy ul. Barona 30 oraz  „PASAŻU KULTURY ANDROMEDA”  przy Pl. Baczyńskiego 2 w Tychach, w zakresie  bieżącej konserwacji ze świadczeniem czynności całodobowego pogotowia technicznego.

15

DTE-340/ 1 / 01 /2015
Informacja o wyborze oferty
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w zakresie: adaptacji istniejącej żelbetowej konstrukcji auli z przeznaczeniem na salę koncertową oraz aranżacji części przestrzeni hallu głównego dla potrzeb wykonania pomieszczeń przeznaczonych dla widzów i zaplecza sali w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: „MEDIATEKA XXI W. W TYCHACH. REWITALIZACJA OBIEKTU PO ZESPOLE SZKÓŁ MUNICYPALNYCH”

Przetargi archiwalne
2015 Styczeń - Luty - Marzec
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2013 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2008 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2007 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2006 Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2005 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2004 Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2003 Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień