menu przedmiotowe
menu podmiotowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki Organizacyjne Miasta
PDF Drukuj


:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ZB w Tychach (MZBM)
- Lista przetargów -
1

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 646/13 w Tychach przy ul. Elfów

2

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 645/13 w Tychach przy ul. Elfów

3

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5649/70 w Tychach przy ul. Edukacji

4

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5648/70, 5649/70 w Tychach przy ul. Roweckiego 20

5

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5648/70 w Tychach przy ul. Roweckiego 12

6

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5467/33 w Tychach przy ul. Cienistej

7

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5462/70 w Tychach przy ul. Roweckiego 32

8

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5462/70 w Tychach przy ul. Roweckiego 28

9

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5462/70 w Tychach przy ul. Roweckiego 28

10

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5462/70 w Tychach przy ul Roweckiego 30

11

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5379/33 w Tychach przy Al. Bielskiej

12

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5379/33 w Tychach przy Al. Bielskiej 66

13

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5379/33 w Tychach przy Al. Bielska 66

14

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5263/33 w Tychach przy ul. Bibliotecznej

15

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5263/33 w Tychach przy ul. Batorego 13

16

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 522/46, 1344/32 w Tychach przy ul. de Gaulle’a

17

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 498/13 w Tychach przy ul. Einsteina 3

18

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 4814/70 w Tychach przy Al. Niepodległości 45

19

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 4601/70 w Tychach przy ul. Roweckiego 60

20

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 4601/70 w Tychach przy ul. Roweckiego 60

21

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 4601/70 w Tychach przy ul. Roweckiego 52

22

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 4401/70 w Tychach przy Al. Niepodległości

23

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 4401/70 w Tychach przy Al. Niepodległości

24

DTE-340/189/10/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 59

25

DTE-340/132,176,134,136,137,191,194,141,142,145,163,190,154,177/10/2014
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Remont lokali mieszkalnych (zamieszkałych i niezamieszkałych) w budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

26

DTE-340/ 196, 197, 198,199, 200, 201 / 10 /2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, sprzątaniem oraz odśnieżaniem na terenach nieruchomości Gminy Miasta Tychy administrowanych przez MZBM w Tychach (6 zadań)

Termin składania ofert: do dnia 08.12.2014 r. do godz. 08:00 

07.11.2014 r. Odpowiedź na pytanie i zmiana treści SIWZ

17.11.2014 r. Sprostowanie. 

27

DTE-340/ 195/ 10/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej ”

28

DTE-340/ 195 / 10 /2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH- WIELORODZINNYCH PRZY UL. JANKOWICKIEJ 2 I JANKOWICKIEJ 4 W TYCHACH

29

DTE-340/ 188/ 10/2014
Ogłoszenie o zamówieniu
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH

Termin składania ofert:  do dnia 25.11.2014 r. do godz. 10:00

Zmiana treści SIWZ (1)

Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ

30

DTE-340/ 187/ 09/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych – uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego ,pn.: „ Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Edukacji 26 - 34, 36 – 42 ”

31

DTE-340/ 103/ 05/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont kominów oraz wymiana rynny i obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym – wielorodzinnym przy ulicy Cichej 2- 4, Cienistej 9-15, Czarnieckiego 1-3 w Tychach

Przetargi archiwalne
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad
2013 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2008 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2007 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2006 Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2005 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2004 Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2003 Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień