menu przedmiotowe
menu podmiotowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki Organizacyjne Miasta
PDF Drukuj


:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ZB w Tychach (MZBM)
- Lista przetargów -
1

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5456/70 w Tychach przy ul. Cyganerii

2

DTE-340/216/12/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych
i użytkowych ( w najmie ) administrowanych przez ROM Nr V w Tychach

3

DTE-340/189/10/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 59

4

DTE-340/135/12/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Remont lokali mieszkalnych (zamieszkałych i niezamieszkałych) w budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

5

DTE-340/133,143,193,213,215,158,168,169,138,151,139,180/12/2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych
administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

6

DTE-340/ 195/ 10/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej ”

7

DTE-340/ 188/ 11/2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (po unieważnieniu decyzji z dnia 08.12.2014 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty , dokonaniu czynności powtórnego badania i oceny złożonych ofert , po uwzględnieniu informacji, złożonej w dniu 11.12.2014 r.)
”DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W TYCHACH”

8

DTE-340/ 103/ 05/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont kominów oraz wymiana rynny i obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym – wielorodzinnym przy ulicy Cichej 2- 4, Cienistej 9-15, Czarnieckiego 1-3 w Tychach

Przetargi archiwalne
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2013 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2008 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2007 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2006 Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2005 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2004 Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2003 Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień