menu przedmiotowe
menu podmiotowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki Organizacyjne Miasta
PDF Drukuj


:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ZB w Tychach (MZBM)
- Lista przetargów -
1

DTE-340/ 196, 197, 198,199, 200, 201 / 10 /2014
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych, sprzątaniem oraz odśnieżaniem na terenach nieruchomości Gminy Miasta Tychy administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach (6 zadań)

Termin składania ofert: do dnia 08.12.2014 r. do godz. 08:00

2

DTE-340/ 192 / 10 /2014
Ogłoszenie o zamówieniu
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH- WIELORODZINNYCH PRZY UL. JANKOWICKIEJ 2 I JANKOWICKIEJ 4 W TYCHACH.

Termin składania ofert: do dnia 31.10.2014 r. do godz. 10:00

3

DTE-340/ 186 / 09 /2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 – Projekt”

4

DTE-340/ 185/ 09/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych – uzupełniających dla zadania inwestycyjnego ,pn.: „ Rewitalizacja nieruchomości osiedla „A” z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej – Plac Św. Anny 6-6a

5

DTE-340/ 183 / 09 /2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36.

6

DTE-340/ 155/ 07 /2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
OCIEPLENIE ŚCIANY PODŁUŻNEJ PÓŁNOCNO- WSCHODNIEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO – WIELORODZINNEGO PRZY ULICY EDUKACJI 74 - 92 W TYCHACH

7

DTE-340/ 103/ 05/2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont kominów oraz wymiana rynny i obróbek blacharskich w budynku mieszkalnym – wielorodzinnym przy ulicy Cichej 2- 4, Cienistej 9-15, Czarnieckiego 1-3 w Tychach

Przetargi archiwalne
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik
2013 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2008 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2007 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2006 Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2005 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2004 Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2003 Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień