menu przedmiotowe
menu podmiotowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki Organizacyjne Miasta
PDF Drukuj


:
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ZB w Tychach (MZBM)
- Lista przetargów -
1

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5649/70 w Tychach przy ul. Edukacji

2

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5648/70 w Tychach przy ul. Roweckiego 18

3

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 5648/70 w Tychach przy ul. Roweckiego 14

4

Informacja o wydzierżawieniu nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako część działki nr 4401/70 w Tychach przy Al. Niepodległości

5

DTE-340/99/03/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych
administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

6

DTE-340/98/03/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach – ul. Katowicka 225/1

7

DTE-340/117,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137/04/2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Remont lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

8

DTE-340/114/03/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Remont lokali mieszkalnych w budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- ul. Estkowskiego 3/14

9

DTE-340/113/03/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót, pn.: Remont lokali mieszkalnych w budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach – ul. Czysta 11/29

10

DTE-340/112/03/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych pn.:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach – Al. Niepodległości 2/4

11

DTE-340/111/03/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Remont lokali mieszkalnych budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach – ul. Czysta 19/35

12

DTE-340/106/03/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

13

DTE-340/105/03/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

14

DTE-340/104/03/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

15

DTE-340/103/03/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych
administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach-
ul. Batorego 63/3

16

DTE-340/102/03/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach – ul. Biblioteczna 32/42

17

DTE-340/101/03/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach
mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach - Pl. Św. Anny 4a/8

18

DTE-340/100/03/2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wykonanie robót uzupełniających do zamówienia podstawowego, pn.:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych – wielorodzinnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach
Pl. Św. Anny 2/2

19

DTE-340/ 124 / 04 /2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 70 w Tychach.              

Termin składania ofert: do dnia 06.05.2015 r. do godz. 10:00

20

DTE-340/ 123/ 04 /2015
Ogłoszenie o zamówieniu
WYKONANIE REMONTU ROZDZIELNI GŁÓWNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA Z PÓŁPOŚREDNIM UKŁADEM POMIAROWYM WRAZ Z KOMPENSACJĄ MOCY BIERNEJ NA TERENIE BAZY MAGAZYNOWEJ MZBM W TYCHACH PRZY UL. FILARETÓW 31

Termin składania ofert: do dnia 07.05.2015 r. do godz. 10:00

21

DTE-340/ 116 / 03 /2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „ REWITALIZACJA DZIELNICY OSADA W TYCHACH”

Termin składania ofert: do dnia 05.05.2015 r. do godz. 08:00

22

DTE-340/ 115 / 03 /2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Sadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Miasta Tychy administrowanym przez ROM I

23

DTE-340/ 110 / 04 /2015
Ogłoszenie o zamówieniu
PRZEBUDOWA ELEKTRYCZNYCH OBWODÓW ADMINISTRACYJNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W TYCHACH, PRZY UL. LEŚNEJ 59 I ŚWIERKOWEJ 88-90

Termin składania ofert: do dnia 12.05.2015 r. do godz. 11:00

Przetargi archiwalne
2015 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień
2014 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2013 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2012 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2011 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2010 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2009 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2008 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2007 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2006 Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2005 Styczeń - Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2004 Luty - Marzec - Kwiecień - Maj - Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień
2003 Czerwiec - Lipiec - Sierpień - Wrzesień - Październik - Listopad - Grudzień